دکتر فرهنگ هلاکویی - مشکلات و زندگی

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - مشکلات و زندگی

 

  • مشكلات هميشه وجود دارند ، آنها بخشی از زندگی هستند ، مشكلات سودمندند ؛ زيرا سبب رشد می شوند
  • مشكلات،‌چالشهايی هستند كه شما را به كار كردن، ‌فكر كردن و يافتن راههای مختلف برای غلبه برآنها وا می دارند،،،
  • تلاش در زندگی ضروری است ، بدون وجود مشكلات ، ما به هيچ نمی رسيديم.
  • هرچه مشكلات بزرگتری را از سر راه برداريد ، با چالشهای بزرگتری رو به رو می شويد . تنها لحظه آخر است كه مشكلات ناپديد می شوند،‌ ولی حتی همين لحظه آخر ، فقط پس از گذر از مشكلات است كه فرا می رسد،،
  • به مشكلات با ديد منفي ننگريد . سنگی كه راه شما را بسته است ، مي تواند بعنوان يك پله عمل كند . اگر سنگی در راه شما نبود ، نمی توانستيد از پله ای بالا رويد و همين بالا رفتن می تواند به شما ديدگاهی جديد در زندگی تان ببخشد،،
  • با تفكر خلاق همه چيز در زندگی سودمند می شود . هيچ چيز در زندگی بی معنا و بی استفاده نيست!