دکتر فرهنگ هلاکویی - مراقبت کودک از خود از نظر جنسی

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - مراقبت کودک از خود از نظر جنسی

 

  • به کودکمان بیاموزیم بدنش متعلق به اوست و کسی نمیتواند بدون رضایت او با او تماس فیزیکی داشته باشد.
  • برای این آموزش هرگز کودک خود را به زور در آغوش نگه ندارید و نبوسید و به دیگران همچنین اجازه یی ندهید.
  • به او نه گفتن را بیاموزید، این آموزش باید از منزل شروع شود.به او تماس خوب و تماس بد را بیاموزید.مثلا چگونه نباید بوسیده یا لمس شوند.
  • نقاط ممنوعه که فقط والدین و دکتر می توانند آن را ببینند یا تماس داشته باشند را مشخص کنید و از آنها بخواهید هر کس با آنها تماسی داشت که باعث ناراحتی آنها شد به شما خبر دهند.