دکتر فرهنگ هلاکویی - مسئله متوقف نماندن ذهن کودک انسان

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - مسئله متوقف نماندن ذهن کودک انسان

 

واقعيت مساله اين هست كه ذهن كودك انساني متوقف نميتونه بمونه

و اگر پدر و مادر از نظر فرهنگي و يا باورها و اعتقادات اونها را آگاه نكنند و اين امور و اصول رو در وجود اونها نكارند ، كودك به ناچار اون رو از بيرون از دوستانش از محيط آموزشي از وسايل ارتباط جمعي خاهد گرفت .... و همانگونه كه اگر شما به او زباني رو نياموزيد ، احتمالن اگر زبانهاي ديگه باشه اونها رو انتخاب ميكنه ..... اما تما توانايي خود ش رو براي آموخت زبان و تفكر بعدن از دست خاهد داد ....

بنابراين من و شما به عنوان پدر و مادر نميتونيم منتظر بمانيم ، به ويژه اينكه بعدن خواهيم ديد مراحل و دوره هاي بحراني و اصولي و اساسي وجود داره كه اگر فرصت از دست بره برخي از اوقات تقريبن كاري نميشه كرد و يا اگر كاري بتوان انجام داد با اشكال و گرفتاريهايي همراه خواهد بود .....

بنابراين ما بايد هميشه كار درست خوب مناسبمون رو انجام بديم و در اين باره عدم انجام كار در بسياري از موارد بدترين كار هست