دکتر فرهنگ هلاکویی - انسان بزرگترین دشمن خودش

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - انسان بزرگترین دشمن خودش

 

فکر می‌کنیم که انسان موجودی است که از خودش مواظبت و مراقبت می‌کند ولی بیش از 90-80% مردم بزرگ‌ترین دشمنانشان خودشان هستند. اگر کارهایی را که با خودمان کرده‌ایم یک دهم آن را با دیگری کرده بودیم می بایست که در زندان می بودیم. آنقدری که وقت و انرژی خودمان را گرفته‌ایم و شب و روز خودمان را هدر داده‌ایم و کار دست خودمان داده ایم هیچ کسی با ما نکرده‌است. اگر پیش وکیلی بروید و بگویید کسی هست که نمی‌گذارد شب‌ها اذیتم می کند و حالم را بد می کند و نمی‌گذارد دوساعتی بخوابم. وکیل در جواب می‌گوید اگر بتوانیم این را ثابت کنیم تا آخر وضعت خوب خواهد شد. این شخص چه کسی می‌تواند باشد به جز خود ما؟ چه کسی می‌تواند ما را اینقدر شکنجه بکند و وقت و نیروی ما را از بین ببرد؟ مشکل ما مشکلی است که با خودمان داریم. چون ما برای خودمان یک شئی و موجود خارجی هستیم.