دکتر فرهنگ هلاکویی - شخصیت ناپایدار

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - شخصیت ناپایدار

 

شخصیت ناپایدار یا شخصیت در مرز یا سرحدی، موجودی است که اختلال شخصیتی دارد و ریشه و زمینه هایش مربوط به محیط و تربیت است. بنابراین برخلاف دوقطبی که زمینه شدید ارثی 40-30 درصدی دارد شخصیت ناپایدار زمینه ارثی ندارد. مسبب اش آموختن و آموزش بد و غلط بوده است. در نتیجه با آدمی روبرو می‌شویم که حد و مرز ندارد و چون حد و مرز ندارد به نظر شبیه آدم دوقطبی می‌آید یعنی برخی از اوقات عاشق عاشق است و به شما نزد یک می‌شود و همه چیز را در ارتباط با شما می‌بیند و برخی از اوقات که سربه سرش بگذارید ومخالفت کنید از شما بیزار می‌شود و می‌تواند از شما متنفر بشود.

این عشق و تنفر شباهت به دوقطبی دارد ولی واقعیت مسئله این است که دو موضوع متفاوت هستند. در دو قطبی عامل اصلی تغییرات شیمیایی مغز است و جرقه را در بیرون می‌زند درحالیکه در شخصیت ناپایدار آدمی است که یک کسی را برای خود می‌سازد و چون حد و مرز را خودش می‌سازد بعد از مدتی هم مانند یک پیکرتراش و بت تراش آن بت یا پیکری را که تراشیده به زمین می زند و می‌شکند و می‌رود سراغ تراش پیکر یا بتی دیگر. بسیاری از آدم‌ها که دوقطبی هستند زمینه ای برای شخصیت هیجانی هم دارند.