دکتر فرهنگ هلاکویی - اطمینان مهمترین صفت انسانی

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - اطمینان مهمترین صفت انسانی

 

مهمترین صفت انسانی اطمینان است، آدمی که اطمینان دارد معتقد است جهان یک گلستان است و اگر واقع بین هم باشد معتقد است که جهان گلستانی است که بعضی از گلها خار دارند، بنابراین خیلی از گلها خار ندارند و هیچ خطری، هیچ وقت از جانب آنها متوجه او نیست، برخی از گلها خار دارند که کمی او را اذیت و آزرده میکند و مثلا در هر سه هزار تا هم یکی سمی است و میتواند او را بکشد. اما آدمی که اطمینان ندارد معتقد است، جهان یک خارستان است که اگر شانس بیاوریم، برخی از این خارها گل میکنند ولی وقتی نزدیکشان شدی، خار آنها حسابت را میرسند.