دکتر فرهنگ هلاکویی - وارد شدن کودک به اتاق خواب والدین

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - وارد شدن کودک به اتاق خواب والدین

 

اگر کودکی وارد اتاق خواب والدین شد و شاهد روابط عاشقانه آنها بود چه باید کرد؟

آرامشتان را حفظ کنید.به فرزندتان بگویید عزیزم به اتاق برو منم الان میام پیشت.از او بپرسید چه دیده و فکر میکنه چه اتفاقی افتاده؟

بسیار مهم است کودک بداند اتفاق بدی نیفتاده و کسی آسیب ندیده یا به دیگری آسیب نمیزده.به او بگویید این روشی است که پدر و مادرها هم را در آغوش میگیرند و فقط مخصوص بزرگسالان است که عاشق هم هستند.

همیشه مراقب باشید کودکان عاشق گوش ایستادن و یواشکی دید زدن هستند.آنها ممکن است از عمد خود را به خواب بزنند تا بفهمند چه اتفاقی در نبود آنها میفتد.