دکتر فرهنگ هلاکویی - توانایی تغییر قواعد غیر مفید

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - توانایی تغییر قواعد غیر مفید

 

مطالعات علمی نشان می دهد که بسیار اوقات مسائل و مشکلاتی که در زندگی پدید می آید بخاطر وجود قواعد بدی است که خودمان گذاشته ایم،،،

قوانینی که مثلاً بچه ها باید این موقع بخوابند یا بیدار شوند یا بچه ها در اتاق پدر و مادر می توانند بخوابند یا نه یا خیلی قواعد دیگر بیاید همه قواعد و قوانین موجود را چک کنید و اگر قانون بد یا بیخودی وجود دارد تغییرش دهید و یا اگه نیازی نیست حذف کنید.