دکتر فرهنگ هلاکویی - نشانه های فرد دروغ گو

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - نشانه های فرد دروغ گو

 

چشم‌های طرف مقابل را بخوانید. اگر او بیقرار و مردمک چشمش بیش از اندازه گشاده شده بود نشانه‌ای از دروغگوئی است. اگر تمام مدت پائین را نگاه کرد و یا چشمش را که این طرف و آن طرف چرخاند و هیچگاه مستقیماً به چشم‌های شما خیره نشد بدانید که حرف‌هایش کذب محض است.

اگر فردی که در حال سخن گفتن است یا دست جلوی دهان و یا قسمت‌های دیگر صورتش را بگیرد نشانگر دروغگوئی اوست.

اگر شخص، هنگام پاسخگوئی به سؤال شما مکث کرد و بینی خود را خاراند بدانید که قصد دارد به دروغ متوسل شود.

اگر کسی ضمن صحبت شما راه برود و دائماً به این طرف و آن طرف حرکت کند یا روی صندلی جابجا شود و به نحوی بخواهد تمرکز شما را بر هم بزند به راست بودن گفتارش شک کنید.

من مِن کردن، اسامی را فراموش کردن و سپس بازگشتن و کلمات قبلی را اصلاح کردن نیز از نشانه‌های یک فرد دروغگو است (البته ممکن است گاهی فراموشی برای شما هم پیش آمده باشد که در این مواقع، برای اینکه با افراد دروغگو اشتباه گرفته نشوید بهتر است به جمله قبلی برنگردید تا کلمات غلط تلفظ شده را مجدداً اصلاح کنید).

فرد دروغگو ممکن است اشارهٔ مختصری به جزئیات قضیه بکند (چون موردش ساختگی است و آن را فراموش می‌کند پس وارد جزئیات نمی‌شود) یا برای متقاعد کردن خودش، همان جزئیات را چندین بار تکرار کند تا از خاطرش نرود.

فرد دروغگو همیشه هنگام جواب دادن به سؤالات شما از جمله ” آیا تو به من اطمینان داری؟“ استفاده می‌کند.

فرد دروغگو سؤالاتی را که به نفعش نیست معمولاً نمی‌شنود ”چی“؟ آیا او واقعاً در عرض ۱۰ ثانیه راه گوشش مسدود می‌شود؟ او زمانی که از شما خواهش می‌کند تا سؤال خود را مجدداً تکرار کنید، در واقع احتیاج به زمان دارد تا به گفته‌های کذبش، شاخ و برگ بدهد و در مدت زمانی که شما سؤال خود را دوباره تکرار می‌کنید او فرصت کافی را به‌دست می‌آورد.