دکتر فرهنگ هلاکویی - راز و رمز موفقیت

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - راز و رمز موفقیت

 

مشكلات هميشه وجود دارند، آنها بخشی از زندگی هستند، مشكلات سودمندند، زيرا سبب رشد می شوند.

مشكلات چالشهايی هستند كه شما را به كار كردن، ‌فكر كردن و يافتن راههای مختلف برای غلبه برآنها وا می دارند.

تلاش در زندگی ضروری است، بدون وجود مشكلات ما به هيچ نمی رسيديم.

هرچه مشكلات بزرگتری را از سر راه برداريد، با چالشهای بزرگتری رو به رو می شويد. تنها لحظه آخر است كه مشكلات ناپديد می شوند،‌ ولی حتی همين لحظه آخر، فقط پس از گذر از مشكلات است كه فرا می رسد.

به مشكلات با ديد منفی ننگريد. سنگی كه راه شما را بسته است ، می تواند بعنوان يك پله عمل كند. اگر سنگی در راه شما نبود ، نمی توانستيد از پله ای بالا رويد و همين بالا رفتن می تواند به شما ديدگاهی جديد در زندگی تان ببخشد.

با تفكر خلاق همه چيز در زندگی سودمند می شود. هيچ چيز در زندگی بی معنا و بی استفاده نيست.