دکتر فرهنگ هلاکویی - افکار و عقاید خود را زیر سوال ببرید

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - افکار و عقاید خود را زیر سوال ببرید

 

زندگی که یک بار زیر سوال نرفته باشد اصلا ارزش زیستن را ندارد،

حداقل یکبار این افکار و عقاید را زیر سوال ببریم ، مثلا این باورها یا عقیده که زن به این یا آن صورت است از کجا آمده یا بچه باید مودب باشد از کجا آمده؟

این سوال ها را لااقل یک بار مطرح کنیم و ببینیم که آیا به صورت واقع بینانه برایش جوابی داریم یا اینکه فقط داریم یک باور و اعتقاد گذشتگان را نشخوار می کنیم ؟

انسان لباس های بیست سال پیش خود را نمیپوشد اما باور های چند صدساله را بدون یکبار زیر سوال بردن پذیرفته و به آن عمل میکند !