دکتر فرهنگ هلاکویی - ابراز احساسات به همسر

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - ابراز احساسات به همسر

 

باید تمام حس و احساس خوبی که به همسرمان داریم را به او بگوییم

شما باید کوشش کنید که آن زمان که همسرتان کاری می کند و یا حرفی می زند که احساس خوبی را در شما بوجود می آورد ، آن حس را با گفتن با لبخند با نگاه با نوازش با ستایش به او منتقل کنید !

حتی می توان با تلفن کردن از محل کار به همسر یا ارسال یک کارت برای او یا نوشتن روی آیینه و یا به هر طریق دیگر هر زمان که آن احساس در شما به وجود آمد آن را به همسرتان منتقل کنید!

همچنین اصلاً و ابداً توقع نداشته باشید که او بدون انجام کار مستقیمی از طرف شما و مثلاً با انجام کار دیگری او خودش بداند که دوستش دارید و حتماً حتماً از دوستت دارم و عاشقتم استفاده کنید!