دکتر فرهنگ هلاکویی - خواهـی بشوی رسوا همرنگ جماعت شو

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - خواهـی بشوی رسوا همرنگ جماعت شو

 

شما می دانید یکی از حرفهایی که در زبان فارسی است این است که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

شعار علمی واقعی این است :

  • خواهـــی بشوی رســــوا و سپس بدبخت شوی همرنگ جماعت شو !
  • بنابراین بیخودی خودتان را همرنگ جماعت نکنید . جماعت را وقتی آدم همرنگش میشود که رنگش درست است
  • شما می دانید که انسان تنها موجودی است که ابتدا به وجود می آید یعنی هستی پیدا می کند و بعدا ماهیتش یعنی آنچه که هست ...
  • بنابراین انسان باید انسان شدن را یاد بگیرد
  • یعنی انسان مانند یک خمیری است که حالا این خمیر چگونه می خواهد خودش را شکل و فرم بدهد؟
  • بنابراین مهم است که این را بدانیم ما، از قبل برایمان ننوشته اند که خوشبخت باشیم یا بدبخت اگر این باور را دارید لطفا بهش یک نگاهی مجددی بکنید،
  • اینکه فکر کنید سرنوشت شما نوشته شده و از قبل قرار بود با این شخص ازدواج کنید و ،،،،
  • یک همچین قاعده هایی نیست ، باور و نظر من این است ،که نیست.