دکتر فرهنگ هلاکویی - ورود کودک به محیط آموزشی

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - ورود کودک به محیط آموزشی

 

كودك از سه سالگی حتما بايد وارد محيط اموزشي بشه وگرنه تاثير بد بر كودك ميگذارد كه تلاشهاي بعدي ميتواند بي نتيجه باشد. كودك بايد با حال و احساس خوب وارد محيط بشود بنابراين اگر ورود به مهد يكسال هم ديرتر شروع شود مهم نيست بلكه مهم اين است كودك با حس خوب و حال خوب وارد بشود چون حال اوليه تقريبا هميشگي خواهد بود. بنابراين قبل از ورود به مهد بايد:
- كودك اضطراب جدايي نداشته باشد. براي اين اطمينان با كودك قايم موشك بازي كنيد و گاهي او را با پدر يا مادر بزرگ تنها بگذاريد.
- كودك رشد رواني اجتماعي لازم را داشته باشد، ديگران را دشمن، بد، يا شي در نظر نداشته باشد.
- توانايي بيان گرسنگي خستگي يا دستشويي رفتن را داشته باشد.
- محيط مهد معلمين اونجا و تعداد بچه ها يا بازي ها تاثير زيادي در حال كودك در مورد رفتن به مهد خواهد داشت.
- مطمئن باشيد فرزندتون اماده براي مهد است و مسئولين مهد اين اجازه را به شما خواهند داد تا وقتي كودك حال مناسبي پيدا كند كنارش بمانيد.
- كودك بايد با دستشويي رفتن و غذا خوردن و خوابيدن در مهد راحت باشد. بعضي از بچه ها فقط در رختخواب خود ميخوابند. بنابراين يا قبل از وقت خواب اونها را برداريم يا خاطر اسوده داشت فرزندمون اسوده ست.
ممكنه فرزندي كه روز اول با اشتياق به مهد رفته روز بعد به شما بچسبد يا وقت رفتن به مهد گريه كند. در اين صورت دو سه روزي اصلا به روي خودتان نياريد انگار مهد تعطيل است اما شب قبل با او صحبت كنيد كه فردا با او به مهد خواهيد رفت و با هم برويد و كنارش بمونيد و تا كنارش هستيد اگر گريه كرد توجهي نكنيد فقط بايد مطمئن شويد تا وقتي حال خوبي پيدا كند كنارش در مهد خواهد ماند.
در مقابل گريه هاي كودك خيلي كوتاه به او خواهيد گفت كه شما كنارش خواهيد بود.
با كودك ارام و مهربانانه در مورد مهد و كارهايي كه خواهند كرد صحبت خواهيد كرد.

اين صحبت كه وقتي فرزندتان گريه ميكند او را بذار و برو ممكن است از نظر محيط اموزشي قابل قبول باشد اما گاهي اسيب ان چنان شديد است كه ما حاضر نخواهيم بود چنين ريسكي كنيم.

گاهي گريه بچه هاي ديگر فرزند شما را وحشتزده خواهد كرد، بنابراين اگر چنين حسي داشتيد چند روزي او را به مهد نبريد تا كمي از وحشتش كم شود، بنابراين روزهاي اول شروع مهد بهتره كودكتون رو به مهد نبريد. البته اين در مورد كودكستان و دبستان قابل اجرا نخواهد بود.

كودك اگر با گريه به مهد بره ممكن است بعد از مدتي ارام شود اما اين به معني ارامش كودك نيست بسياري از انها تنها غمگين اما ساكتند.
-فاصله سني كودكان در مهد بيشتر از دوسال نباشد. مسئله جنسي اصلا اهميت ندارد

- اگر بچه يي در مهد رفتار بدي داره و فرزندمان را ازار ميدهد حتما بايد برايش كاري كرد.
- چون كودك تا ٤ سالگي توانايي شريك شدن ندارد اسباب بازي ها شبيه هم و به اندازه كودكان باشد.
- بهتر است مهد كمي شبيه منزلمان باشد. خانه و مهد قرار نيست با هم در تضاد باشند.
- هر چه تعداد معلمين بيشتر باشد فرزندان ما اسوده ترند.
- كودك بين چهار تا شش سالگي بين ٥ تا ٧ ساعت ميتواند در كودكستان بمانند.
كودك در محيط هاي اموزشي بايد پرواز كردن را بياموزند اما بعضي از محيط تنها بال فرزندانمان را دانه دانه مي كنند،

در دنياي امروز بر خلاف گذشته رشد و تكامل كودك تنها با كنار مادر و پدر بودن اتفاق نمي افتد. كودكان بايد در محيط اموزشي و نه فقط كنار پدر و مادر، چگونگي زندگي را بياموزند.