دکتر فرهنگ هلاکویی - گناه و شرم در زندگی کودک

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - گناه و شرم در زندگی کودک

 

گناه و شرم در زندگی کودک: در این دوران است که اگر کودک وارد جنبه ی بد و منفی در زندگی خودش شود با موضوع و مفهوم گناه و تقصیر به نوعی ارتباط برقرار می کند که هرگز از آن جدایی و نجاتی ندارد. البته می دانیم که گناه به مراتب بهتر از شرم و خجالت است. زیرا در گناه: فرض بر این است که من انسان خوبی هستم، یا دیگران انسانهای خوبی هستند، ولی کار بدی می کنند، در حالی که شرم: اساس و فرض بر این است که من بد هستم، یا دیگران بد هستند و برای این بدی هم، نمی توان کاری کرد. به بیان دیگر وقتی صحبت از شرم است، سخن از شخصیت و هویت است، حال آنکه وقتی صحبت از گناه است رفتار و عمل مورد نظر و توجه است