دکتر فرهنگ هلاکویی - لمس و تماس کودک با بدن خودش

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - لمس و تماس کودک با بدن خودش

 

در مورد لمس و تماس کودک با بدن خودش اگر پدر و مادر و یا دیگران او را سرزنش کنند و یا متاسفانه آن گونه که برخی از اوقات دیده شده است تنبیه کنند، می تواند تاثیر بسیار ویرانگری بر روی او بگذارد و او را می تواند به یک موجود کاملا خشمگینِ لجباز و یا به کسی که کاملا پنهان کار و دروغ گو است، تبدیل کند. ضمنا احساس بدی درباره ی خود درباره ی لذت وجودی خود، درباره ی حالی که دارد، درباره ی زمینه های جنسی وجود خودش و آلت تناسلی اش پیدا کند. تا آنجایی که برخی از افراد از همین جا برای همیشه از داشتن رابطه ی جنسی احساس بدی می کنند و یا به نوعی احساس خطر را همیشه در کنار خود می بینند و آماده هستند که بر اساس برخی از برداشت ها، نظرها و قضاوت ها بار گناهی را در این زمینه حتی وقتی که با همسر خود رابطه دارند، بر دوش بکشند.است

پدر و مادر وقتی که کودک را درگیر و مشغول تماس با بدن خود می بینند، باید به بهانه ای او را قطع کنند و از او انتظار رفتار دیگری را داشته باشند. یعنی به او پیشنهاد دهند که برای خوردن غذا و یا بستنی بیاید. از او دعوت کنند که به اتاق دیگر بیاید، یا فیلمی را با هم ببینند و یا به بهانه اینکه باید از خانه خارج شویم و برای خرید برویم، او را از کاری که می کند منصرف کنند.است