دکتر فرهنگ هلاکویی - اطرافیان نگران و ناراحت را رها کنید

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - اطرافیان نگران و ناراحت را رها کنید

 

اطرافیان نگران و ناراحت را رها کنید و یا حداقل کَر شوید.

برخی از آدم ها هستند به محض این که به شما می رسند خبرهای بد را به شما می دهند. یعنی تخصص آنها همین است. حالا این خبر بد راجع به جهان است یا راجع به خودش یا در رابطه با شما است و همیشه با این موضوع شروع می کند. در نتیجه چنین آدم هایی را رها کنید، این آدم ها شما را از پا در می آورند برای این که زندگی ارزشش را ندارد که صبح تا غروب بخواهید دفاع کنید یا حمله کنید یا جواب و توضیح بدهید. به هر حال هر کسی زندگی خودش را دارد. زندگی من، زندگی تو نیست که من باید مطابق میل تو عمل کنم و حرف بزنم و این کار یا آن کار را بکنم. هر کسی برای خودش زندگی می کند.

مهم این است وقتی که ما هر دو داریم از این مسیر می رویم، می توانیم در اتوبوس با هم باشیم، ولی اگر شما از این طرف و من از آن طرف و از دو سمت متفاوت هستیم، قرار نیست، انتظار داشته باشیم که ما با هم باشیم.