دکتر فرهنگ هلاکویی - شکل گرفتن حرص و ترس در کودکی

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - شکل گرفتن حرص و ترس در کودکی

 

گرفتاریهای ما در آسیب های کودکی و کمبود محبت و توجه است. به این دلیل است که احساس می کنیم اگر پول داشته باشیم به ما محبت و توجه می کنند و دارای قدرت خواهیم شد.

تمام کسانی که در stock market از پای درآمده اند به دلایل fear and greed ترس و حرص است. تمام اساس زندگی بر روی این دو عامل ترس و حرص پایه گذاری شده است. تمام کسانی که در حکومت ها هستند تشنه قدرت هستند. چرا؟ برای اینکه ضعیف هستند. نگاه کنید به افراد خودخواه و خودپسند و خودمدار و خودشیفته و آدم خود بزرگ بین؛ تمام اینها براساس مطالعات علمی ثابت شده است که افرادی کوچک و ضعیف هستند و از خود متنفر. و چون این افراد از خود و دیگران متنفر هستند همه چیز را از دست دیگران می گیرند.

حال به آدم خود دوست نگاه کنید. اگر پدر و مادری خودشان را دوست داشته باشند و بچه های خود و بچه های دیگران را هم دوست داشته باشند، می بینید که تمام کوشش این پدر و مادرها راضی و خوشحال کردن و رشد و تکامل و شادی بخشیدن و خوشبختی فرزندانشان است. این افراد همین ارتباط را با دیگران هم دارند چرا که قسمت های دیگری از مغز در این افراد رشد کرده است. چون این افراد در کودکی از توجه و محبت برخوردار بوده اند و در کودکی به امنیت و آرامش رسیده اند و دیگر حرص نمی زنند