دکتر فرهنگ هلاکویی - بردن فرزند نزد پزشک

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - بردن فرزند نزد پزشک

 

بردن فرزند نزد پزشک: وقتی که فرزندتان را می خواهید به دکتر ببرید بهتر است که از او بخواهید که برای شما توضیح دهد و توصیف کند که چه حالی دارد و بعدا بگویید که چه اتفاقی خواهد افتاد. بعدا می توانید با عروسکش یا اسباب بازی او، ماجرای رفتن به دکتر را به او نشان دهید. عروسکش یا اسباب بازی اش را می برید، شما دکتر می شوید (یا خود او دکتر می شود)، می گویید که کجایش درد می کند، یا چه مسئله و مشکلی دارد؟ معاینه انجام می شود، دکتر نسخه ای می نویسد، و امید این است که پزشکی باشد که به بچه ها شیرینی و یا چیزی بدهد، تا بچه ها احساس کنند، که رابطه ای که وجود دارد، درست مانند میهمانی و دوستانه است، تا نظر و قضاوت دیگری داشته باشند.