دکتر فرهنگ هلاکویی - گرمای دیگران با آتش ما

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - گرمای دیگران با آتش ما

 

این نگرش به هیچ وجه با هیچ نظام عقلی و منطقی و استدلالی و علمی و واقعی همخوانی ندارد

متاسفانه بسیاری از ما فکر می کنیم که اگر خودمان را به آتش بکشیم تا دیگران گرم شوند چه انسان شریفی هستیم ؛ در صورتی که اصلاً چنین نیست!

برای اینکه شرافت و مهربانی ما در درجه اول در مواظبت و مراقبت از خودمان است . هر کسی اول باید مراقب و مواظب خودش باشد و احتیاجات و نیازهای خودش را برآورده کند ، بعد امید داشته باشد که چون در همه زمینه ها بیشتر دارد آن را با دیگران بدون منت و انتظار سهیم و شریک باشد

در فرهنگی زندگی می کنیم که گویی روزی که انسان خودش را هیچ و بی ارزش و بی اهمیت و... بداند و فکر کند که از همه کمتر است نشانه بزرگی و بزرگواری است،

این نگرش به هیچ وجه با هیچ نظام عقلی و منطقی و استدلالی و علمی و واقعی همخوانی ندارد ، بلکه نشان از جامعه آسیب دیده ای است که از شدت وحشت از دیگران به نفی و انکار خودش پرداخته است.