دکتر فرهنگ هلاکویی - بخشش یا تحمل یا فداکاری

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - بخشش یا تحمل یا فداکاری

 

تنها یک جاده ما را از جهنم موجود به بهشت موعود میرساند و آن بخشش است ، اما بخشش چیست و چرا تحمل و فداکاری ویرانگر است ؟

اشتباهی که شده و شما را آزرده میکند مانند چاقویی است که در بدن شما فرو رفته و شما با بخشش به بیمارستان رفته و آن را از بدن خود می آورید و خون ریزی را متوقف می کنید!

با پی بردن همسرتان به آن اشتباه جای آن نیز خوب میشود . اما نکته بسیار بسیار مهم این است که نباید بخشش را با گذشت و تحمل و فداکاری یکی دانست،

بخشش در مقابل اشتباه و فقط یکبار صورت می گیرد آن هم در صورتی که به آن اشتباه پی برده شود و درصدد جبران ان در اینده باشیم،

اما گذشت و تحمل و فداکاری یعنی اینکه به دیگران اجازه بدهیم کار بد بکنند و آن را تکرار کنند و ما هم از آنها آدم بد و بدتری به مرور زمان بسازیم و بخاطر کاری که او کرده خودتان دائماً آسیب ببینند و بعداً خودتان که آسیب دیده اید به دیگران بدی کنید