دکتر فرهنگ هلاکویی - نباید نسبت به موضوعات و مسائل زندگی، رفتار واکنشی داشت

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - نباید نسبت به موضوعات و مسائل زندگی ، رفتار واکنشی داشت

 

وقتی انسان تمام عقل و درک و احساس خود را کنار می گذارد مانند یک پدیده فیزیکی و طبیعی به مسائل واکنش نشان می دهد مانند توپی که به زمین می زنیم و عکس العمل نشان می دهد و بر می گردد

اگر شما به آدمی بگویید احمق و او سریع گفت احمق خودتی ، فردی است واکنشی

در زندگی مشترک اگر شما فردی واکنشی باشید هنگامی که داخل خانه می شوید همسرتان منتظر است که بگویید مثلاً چرا نشستی؟ چرا تلویزیون نگاه می کنی ؟ بچه کجاس؟ و علت آن اینست که شما حادثه ای می بینید و سریع واکنش نشان می دهید

بنابراین نسبت به مسائل پاسخگو باشید نه واکنشی