دکتر فرهنگ هلاکویی - باید پرونده همه روابط گذشته را ببندید و به همه آنها پایان دهید

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - باید پرونده همه روابط گذشته را ببندید و به همه آنها پایان دهید

 

همه ما می دانیم که وقتی یکی از عزیزانمان میمیرد باید او را دفن کنیم و دیگر نمی توان او را با خود نگه داشت!

همچنین وقتی می خواهیم لباس جدیدی بپوشیم باید لباس قبلی را دربیاوریم و نمی توان لباس های جدید را همینطور پشت سر هم و روی هم پوشید!

بنابراین تمام اتفاقات گذشته ، تمام روابط گذشته ، حتی اگر ازدواج کرده اید و بچه هم دارید!

دوستی یا عشقو عاشقی قبلی را به بهانه های مختلف با خودتان حمل نکنید!

اگر عکسی یا چیزی از آن رابطه ها دارید حتما آن را نابود کنید و گر نه آنها شما را نابود می کنند!