دکتر فرهنگ هلاکویی - مفهوم اعتمادبنفس

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - مفهوم اعتمادبنفس

 

همه ی آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارند اما:
عده ای
اعتماد به نفس مثبت دارند و می گویند من می دانم و می توانم.
عده ای
اعتماد به نفس منفی دارند و می گویند من نه می دانم و نه می توانم یا با وجود این که می دانم نمی توانم.
این مسئله به 14 ماه اول زندگی بر می گردد که بیش از هر دوران دیگری اهمیت دارد و در زندگی شما را، «موفق یا ناموفق»، «برنده یا بازنده» حتی «خوشبخت یا بدبخت» می کند و مسئله (Self Confidence) یا اعتماد به نفس مثبت است که در این دوره اهمیت دارد که باید روی این موضوع کار کرد