دکتر فرهنگ هلاکویی - اختلاف عقیده

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - اختلاف عقیده

 

اگر عقیده‌ی مخالف ، شما را عصبانی می‌کند ، نشانه ی آن است که شما ناخودآگاه می‌دانید که دلیل مناسبی برای آنچه فکر می‌کنید ، ندارید.

اگر کسی مدعی باشد که دو بعلاوه‌ی دو می‌شود پنج ، یا این که ایسلند در خط استوا قرار دارد ، شما به جای عصبانی شدن ، احساس دلسوزی می‌کنید ، مگر آن که اطلاعات حساب و جغرافی شما آن قدر کم باشد که این حرفها در افکار شما تزلزل ایجاد کند،

اغلب بحثهای بسیار تند آنهایی هستند که طرفین درباره‌ی موضوع مورد بحث دلایل کافی ندارند،

هنگامی که پی می‌برید از تفاوت آرا عصبانی هستید ، مراقب باشید؛ احتمالاً با بررسی بیشتر درخواهید یافت که برای باورتان دلایل تضمین کننده ای ندارید