دکتر فرهنگ هلاکویی - نادانی ناتوانی نیازمندی نگرانی

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - نادانی ناتوانی نیازمندی نگرانی

 

آدمی که گذشت کنه تحمل کنه فداکاری کنه و آدمی که به خاطر بچه ها تو زندگی زناشویی بمونه . من هنوز چنین چیزی ندیدم .

من تنها چیزی که دیدم آدمی دیدم که چهار تا مشکل داره . نادانی . ناتوانی .

نیازمندی . نگرانی . به من نشون بدید زنی یا مردی که تو زندگی زناشویی مانده به خاطر بچه ها . دلم میخاد اون زن و اون مرد رو من ببینم .و من هنوز ندیدم . با این همه کاری که کردم . هر وقت که دیدم ، دیدم توش آدم نادانی بوده . آدم ناتوانی بوده . آدم نیازمندی بوده . آدم نگرانی بوده . وقتی که نادان ناتوان نیازمند نگران هستم . چهارتا نون لعنتی . که من به خاطر بچه هام اونجا نموندم .

مشکل من یه چیز دیگه است . بنابراین مساله پیچیده است . ولی میخام توجهتون رو به این جلب کنم که این پیچیدگی رو درست باهاش برخورد کنید .