دکتر فرهنگ هلاکویی - فرد خود دوست

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - فرد خود دوست

 

فرد خود دوست کسی است که چهار مشخصه دارد:

  1. همه کارهای خوب دنیا را برای خودش انجام می دهد.
  2. هیچ کار بدی را هیچ وقت علیه خودش با خودش و برای خودش نمی کند.
  3. هر کاری را به هزینه خودش، با مسئولیت خودش و پذیرفتن پیامدِ آن کار انجام می دهد. یعنی بها و مسئولیت آن را می پذیرد.
  4. به حریم و حقوق کسی تجاوز نمی کند و می داند که حد و حدودش چقدر است و حد و حدود زندگی دیگران را نیز می داند.