دکتر فرهنگ هلاکویی - دنیای محدودیت

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - دنیای محدودیت

 

من و شما در دنیایی زندگی میکنیم که دنیای محدودیت است، در دنیایی که همه چیز با احتمال و امکان همراه است. در هیچ زمینه ای، هیچ قطعیتی وجود ندارد، بنابراین بر اساس اصل احتمالات، احتمال وقوع حادثه ای 2 درصد، حادثه دیگر 10 درصد و دیگری 30 درصد است. از طرفی درد و رنج و یا پاداش حاصل از هر حادثه ای را هم بر اساس همین اصل احتمالات پیش بینی میکنیم.

حال اگر من آدمِ نگران و مضطربی هستم، آدم منفی و بدبینی هستم یا آدمی هستم که از شکست یا اشتباه میترسم و یا از حرف و عقیده و نظرِ مردم میترسم، من به آدمی تبدیل میشوم که همیشه در تصمیم گیری مردد است و از طرفی هم نمیخواهم فرصت ها را از دست بدهم و یا بعدا پشیمان شوم.

به همین جهت است که من با افرادی برخورد داشته ام که مدت زیادی طول کشیده تا تصمیم بگیرند ماشین مشکی بخرند یا سفید، این مبل را بخرند و یا آن مبل را، خانه بخرند و یا نخرند، با آدم هایی برخورد داشته ام که همیشه شک داشته اند که با فلان آدم ازدواج کنند یا نه.

علت هم فقط این است که موضوعات را بیش از حد مهم میکنند و از طرف دیگر وحشت از اشتباه و شکست و حرف مردم دارند و ضمنا فکر میکنند اگر یک تصمیم اشتباه بگیرند هیچ راهی برای حل کردن و یا رفع کردنش وجود ندارد، در حالیکه اغلب اوقات راه حل وجود دارد.