دکتر فرهنگ هلاکویی - اگر عزت نفس نداری

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - اگر عزت نفس نداری

 

  • اگر ثروتمند نیستی مهم نیست، بسیاری از مردم ثروتمند نیستند.
  • اگر سالم نیستی، هستند افرادی که با معلولیت و بیماری زندگی می کنند.
  • اگر زیبا نیستی، برخورد درست با زشتی هم وجود دارد.
  • اگر جوان نیستی، همه با چهره پیری مواجه می شوند.
  • اگر تحصیلات عالی نداری، با کمی سواد هم می توان زندگی کرد.
  • اگر قدرت سیاسی و مقام نداری، مشاغل مهم متعلق به معدودی انسان هاست.
  • اما اگر عزت نفس نداری، بدان که هیچ نداری.