دکتر فرهنگ هلاکویی - خشم و عصبانیت

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - خشم و عصبانیت

 

آن زماني‌که خشم به رفتاري تبديل مي‌شود و آن هم رفتاري نامناسب به گونه‌ای که غالب اوقات آزار خود و ديگري را در بردارد عصبانيت يا (Aggression) نام دارد و يا برخي از اوقات در حالت شديد آن، عصبانيت تند و شديد و جنون و اِنفجاره است نام دارد. بنابراين شايد اين تفکيک و تشخيص بسيار مهم باشد که ما با خشم به عنوان احساس و هيجان رو به رو مي‌شويم. در حالي‌که با عصبانيت منظور و نظر ديگري داريم که رفتار ما،گفتار ما و حالات بدني را نيز شامل مي‌شود و در بر مي‌گيرد.

اما وقتي که صحبت درباره فرد عصبي يا (Neurotic) است که غالب اوقات مردم او را با فرد عصباني اشتباه می‌گیرند، سخن درباره يک شخصيت يا هویت است. يعني فرد عصبي موجودي است که داراي ويژگي‌ها و يا صفاتي است که با افراد عادي و معمولي يا برخي از انواع بيماري‌هاي رواني تفاوت دارد. ولي در اينجا سخن از احساس و هيجان و يا رفتار نیست بلکه از شخصيت و هويت يا مجموعه‌اي از ويژگي‌ها و صفاتي است که در فرد ديده مي‌شود و به دليل اهميت مسئله بايد شخصيت عصبي را شناخت. به این نکته باید توجه داشت که مشکل و مسئله فرد عصبي به ‌دليل برخورد نامناسب با واقعيات و ديگران و حتي خودش، عصبانيت را در خود پدیدار و موجب مي‌شود. این خشم و اين احساس بد و منفي را هميشه در زواياي وجود او مي‌توان به‌راحتي پيدا کرد. هنگام گفت‌وگو درباره‌ي ترس، اضطراب و وحشت به‌خصوص در اضطراب عصبي که نوعي بسيار مرموز و موذي در زندگي بسياري از مردم مي‌باشد و به دليل اين‌‌که اين مباحث خود جدا و مستقل از برنامه‌هاي ديگر است.