دکتر فرهنگ هلاکویی - فرد سالم

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - فرد سالم

 

فرد سالم کسی است که به دلیل ویژگی های انسانی و امکان رشد و توسعه و تکاملی که هر فرد دارد، به مرحله و یا مقامی رسیده است که در این مقام و مرحله میتوان او را سالم دانست.

انسان سالم، انسانی است که خوشبخت است و در عین حال از سلامت فیزیکی و روانی برخوردار است و در مسیر رشد و توسعه و تکامل خود و دیگران قدم برمیدارد.

افراد سالم دنیا شبیه و مانند هم هستند، بنابراین فرد سالم ایرانی یا چینی یا ژاپنی یا آمریکایی به مقدار زیادی شبیه هم هستند و فقط جنبه هایی از فرهنگ جامعه خود را که با ویژگی های فرد سالم همراه و هماهنگ است بیشتر از دیگران دارند، بنابراین مثلا اگر هندی هستند به این دلیل که هندی ها اهمیت ویژه ای به موضوع مراقبه یا مدیتیشن میدهند، فرد سالم هندی در زمینه مراقبه و توجه و تمرکز که یکی از ویژگی های فرد سالم هست قویتر و نیرومندتر هستند.