دکتر فرهنگ هلاکویی - توجه فقط به نیازهای 1 و 2 زندگی

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - توجه فقط به نیازهای 1 و 2 زندگی

 

متاسفانه هم اكنون به نظر بنده بيش از 80 يا شايد 90 درصد مردم فقط در نياز شماره‌ 1 و 2 زندگي مي‌كنند. يعني فقط به دنبال اين هستند كه نيازهاي فيزيكي و مادي خودشان را برآورده كنند و نیز نياز جنسي هم در آن جا قرار م ي‌گيرد و دوم اين‌كه از يك امنيت و آرامش برخوردار باشند. يعني وقتي‌كه نگاه مي‌كنيد، مي‌بينيد كه همه‌ي زندگي اين است كه من خاطرم آسوده باشد، که غذايي باشد و نیز سرپناهي هست و ضمناً امنيت و آرامش وجود دارد و مزاحمتي هم نيست و تا حدودي آزادي‌هاي فردي هم كنار آزادي‌هاي ديگر وجود دارد و از آن بيشتر و فراتر نمي‌روند و به همين علت اگر فرض كنيد عاشق مي‌شوند، به اين خاطر عاشق نمي‌شوند كه عاشق هستند، چون عشق در وجود انسان است و يك هنر است.

  • بلكه عاشق مي‌شوند، براي اين‌كه كسي نيازهاي فيزيكي آن‌ها را برآورده كند.
  • يا عاشق مي‌شوند، برای اين‌كه كسي نيازِ امنيت و آرامش به آن‌ها بدهد.
  • يا وقتي به دنبال علم و آگاهي مي‌روند، علم و آگاهي به خودي خودش ارزشي ندارد. علم و آگاهي خاصيتش اين است كه من را مي‌تواند با يك مهارتي همراه كند و درآمدي داشته باشم و نياز شماره‌ي 1 خودم را برآورده كنم و يا به خاطر پولي كه دارم يا امكاناتي كه دارم در يك محيط امن و اماني زندگي كنم.
  • پس، اين‌جا كسي به دنبال نياز شماره‌ي 2 و 3 نرفته است. در نتیجه نیازِ شماره یک، كه نيازهاي فيزيكي و مادي است، وقتي‌كه نباشد، درد و رنج به همراهِ خود مي‌آورد و همچنین نيازِ شماره دو وقتي‌كه امنيت و آرامش نباشد، با خودش ترس، اضطراب، نگراني، هراس و وحشت را به‌وجود مي‌آورد و زندگي را به هم مي‌ريزد.