دکتر فرهنگ هلاکویی - ویژگی دوم شخص سالم

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - ویژگی دوم شخص سالم

 

ویژگی دوم شخص سالم
دومین ویژگی شخص سالم، آرمانخواهی اوست.
به این معنا که او به سمت ایده آل هایی حرکت میکند که مبتنی بر اصول اخلاقی و ارزشی هستند، اصول اخلاقی و ارزشی که به صورت مجموعه ای درآمده اند و با باورها و اعتقادات درآمیخته اند که در آن هیچ عنصر بد ، منفی و غلط و نامناسبی نیست.
به زبان دیگر فرد آرمانخواه مجموعه ای از باورها و اعتقادات دارد که آمادگی دارد همه آنها را اثبات کند و همیشه آماده شنیدن هر گونه نقد و انتقاد و اعتراض هم هست و آمادگی هر نوع گفتگوی صمیمانه و صادقانه در مورد هر جزء از این اجزا را دارد و حتی مایل و راغب به تجدیدنظر در مورد اعتقادات و باورهای خود نیز میباشد زیرا میداند که هر باوری با گذشت زمان باید رشد و دگرگونی لازم خود را داشته باشد.
آرمانخواه کسی است که مجموعه فلسفه و جهان بینی و باورها و اعتقادات او همه و همه درست است و فرد آرمانخواه در مقابل فرد ایدئولوگ (کسی که به ایدئولوژی باور دارد) قرار میگیرد.
زیرا در ایدئولوژی اساس تفکر این است:
من مجموعه ای را میپذیرم که خودِ من هم باور دارم بعضی از اجزاء این مجموعه بد، غلط، نامناسب و حتی مضر است.
به بیان دیگر فرد ایدئولوگ کسی است که برای سهولت و راحتی، یک سیستم را پذیرفته است ولی خودِ او در وقتی که بخواهد صمیمانه و صادقانه نظری بدهد و یا قضاوتی کند براحتی به شما خواهد گفت که من عیب و ایراد را در این زمینه میدانم و با توضیحات و توجیهاتی اظهار میکند که ، بله این حرف امروز غلط است اما هزار سال قبل درست بوده ، بله این قانون، قانون ظالمانه ای است ولی اگر به 500 سال یا 5000 سال قبل برگردیم با توجه به شرایط مکانی و زمانی درست بوده است و معلوم است که در این جا فرد دنبال بازی و بهانه ای میگردد که مطلبی را که امروز باید درست باشد را به بهانه اینکه دیروز درست بوده، امروز درست میداند.
ایدئولوگ کسی است که این مجموعه را بدون آمادگی برای نقد و انتقاد پذیرفته است و در نتیجه به دیگران و حتی به خودش فرصت و اجازه نقد و انتقاد را نمیدهد .
مثالی که در این مورد میتوان زد این است که اگر به من و شما مرغی را بدهند و بگویند برای غذای امشب آن را آماده کنید، اگر من و شما هیچ کاری با این مرغ نکنیم و وقت شام این مرغ را بیاوریم حالا زنده یا مرده اگر زنده هست آن را بکُشیم و سپس پَر آن را و دست و پا و هر چه را که درون و بیرون این مرغ است را به عنوان غذا مصرف کنیم، این مفهوم ایدئولوژی است در حالیکه آرمانخواه کسی است که قسمت های اضافه و نامناسب که با سلامتی و با بدن انسان
سازگاری ندارد را دور میریزد و آن قسمت از مرغ را میپزد و مورد استفاده قرار میدهد که بر اساس آگاهی و دانشی که دارد همه آنها مفید هستند و در این غذایی که مصرف میکند عیب و ایرادی وجود ندارد.
بنابراین فرد سالم فردی ایدئولوگ نیست، این ایدئولوژی را شما میتوانید در مذاهب و یا در سیستم های سیاسی اقتصادی مانند مارکسیست یا کمونیست ببینید.
مردمانِ ایدئولوگی که یک مجموعه را با همه جنبه های خوب و بد آن پذیرفته اند و پیرو و طرفدار آن هستند و متاسفانه برخی اوقات تا پای کشتن و یا کشته شدن پیش میروند.