دکتر فرهنگ هلاکویی - علل و عوامل خشم و عصبانیت

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - علل و عوامل خشم و عصبانیت

 

در خانواده‌هايي که پدر و مادر يا عزيزانشان خشمگين و عصباني بوده‌اند احتمال انتقال اين صفت و حالت وجود دارد. اما متأسفانه غالب اوقات افراد خشمگين و عصباني در چارچوب رفتار و روابطشان با فرزندانشان اين وضعيت ارثي را تشديد مي‌کنند.

بنابراین مسئله خشم و عصبانيت بايد از نظر ژنتيکی و ارثي نيز مورد توجه قرار بگيرد و کساني‌که در خانواده داراي چنين سابقه‌اي هستند به موضوع توجه و اهميت بيشتري داشته باشند و با توجه به موضوع زندگي به معني تعادل، آن زماني‌که تعادل ما به‌خاطر عامل خارجي يا دروني برهم بريزد خشم و عصبانيت نيز مطرح مي‌شود.