دکتر فرهنگ هلاکویی - مقايسه و مسابقه

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - مقايسه و مسابقه

 

بسياري از ما يك ويژگي رواني داريم كه دائماً داريم خودمان را با ديگران مقايسه مي‌كنيم، حتي وقتي‌كه موضوع آنقدر مهم نيست و درباره ديگران مي‌خواهيم اطلاعات بگيريم. فراوان ديده‌ام كه شما از يك فردي پرسيديد كه چند تا فرزند داري و وقتي‌كه شما مي‌گوييد دو تا، بلافاصله به ذهنش مي‌آورد و مي‌گويد، من سه تا فرزند دارم. یعنی او دارد از شما اطلاعات مي‌گيرد، خُب تو كه از من اطلاعات مي‌گيري، درباره اطلاعات خودت فكر نمي‌كني و چه دليلي دارد كه اين ذهنيت را داشته باشي و اينجا گرفتار مي‌شويد. يعني همين قدر كه كار شما به مقايسه مي‌كشد، از پا در مي‌آييد.