دکتر فرهنگ هلاکویی - ما در صورتی حرمت نفس داریم که...

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - ما در صورتی حرمت نفس داریم که...

 

ما در صورتی حرمت نفس داریم که با تمام وجود و بصورتی عمیق و دقیق به اصل زیر باور داریم :

  • تقدس انسانی را به عنوان تنها تقدس جهانی بشناسیم
  • من منم و تو تو : یعنی پوست روانی ما را از هم جدا میکند
  • در این مفهوم اینکه حس تو حس من هست احساس تو احساس من هست لذت تو لذت من است معنایی ندارد
  • در حالیکه در این مفهوم ما از درد همدیگر با خبر میشویم و قرار است دوا و دکتر برای هم باشیم نه همدرد همدیگر
  • یا کسی باشیم که چون او درد میکشه ما هم باید درد بکشیم در چنین صورتی ما دردی رو که بد میدونیم برای همه تعمیم دادیم بدون اینکه فایده ای برای هیچ کس از جمله همان فرد دردمند داشته باشد