دکتر فرهنگ هلاکویی - او فقط دنبال رابطه جنسی با شماست

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - او فقط دنبال رابطه جنسی با شماست

 

شما با آقا پسری بیرون میروید
او برمیگردد و به شما میگوید: میخواهم با هم رابطه جنسی داشته باشیم.
شما میگویید : من نمیخواهم قبل از ازدواج با طرف مقابل رابطه جنسی داشته باشم.
اگر این آقا آدمی است که به عشق و ازدواج باور دارد و در مورد شما جدی است
تازه با شنیدن چنین جوابی و دیدن چنین منعی
احساس لذت و رضایت به او دست خواهد داد
و خاطرش از طرف شما آسوده خواهد شد.
در این صورت شما رابطه را با این شخص ادامه میدهید و زمانی که متوجه شدید به درد هم میخورید کافی است با هم ازدواج کنید.
اما اگر این آقا بگوید
من میخواهم رابطه جنسی داشته باشم و اگر تو موافق نیستی به دنبال بقیه میروم
اول شما باید بدانید که
او مطلقا نه به دنبال عشق است و نه دنبال شما
او فقط دنبال رابطه جنسی با شماست.
دوم اینکه
چه کسی گفته است که اگر مردها رابطه جنسی نداشته باشند
بیمار میشوند و یا عیب و ایرادی پیدا میکنند؟
این حرف، یک حرفِ مفت، غیر عقلی و غیر علمی است و اصلا چنین چیزی واقعیت ندارد.