کتب تخصصی دکتر اصغر ساداتیان

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

کتب تخصصی دکتر اصغر ساداتیان

کتب های تخصصی و دانشگاهی تالیف شده توسط دکتر ساداتیانگوش، حلق و بینی
گوش، حلق و بینی
فصل اول: آناتومی کاربردی
فصل دوم: ارزیابی بالینی و پاراکلینیکی بیماریهای گوش
فصل سوم: بیماریهای لاله گوش
فصل چهارم: جسم خارجی و جرم گوش
فصل پنجم: بیماریهای التهابی مجرای گوش
فصل ششم: زونای گوش
فصل هفتم: بیماریها و اختلالات پرده صماخ
فصل هشتم: اختلالات شیپور استاش
فصل نهم: صدمات فشاری و صوتی
فصل دهم: عفونت گوش میانی
فصل یازدهم: عوارض اوتیت میانی
فصل دوازدهم: کلستئاتوم
فصل سیزدهم: میرنگوتومی و تیمپانوسنتز
فصل چهاردهم: کاهش شنوایی یا کری
فصل پانزدهم: وزوز گوش
فصل شانزدهم: سرگیجه
فصل هفدهم: اتساع اندولنفاتیک
فصل هیجدهم: لابیرنتیت
فصل نوزدهم: نوروم آکوستیک
فصل بیستم: فلج عصب صورتی
 
اورژانسهای اطفال
اورژانسهای اطفال
فصل یک: احیا و آسفیکسی نوزادان
فصل دو: آینه دیسترس و نارسایی تنفسی در نوزادان
فصل سوم: شوک سپتیک نوزادان
فصل چهارم: مننژیت نوزادان
فصل پنجم: شوک نوزادان
فصل ششم: تشنج نوزادان
فصل هفتم: هیپوگلیسمی نوزادان
فصل هشتم: هیپوکلسمی نوزادان
فصل نهم: نارسایی حاد کلیه در نوزادان
فصل دهم: ایکتر نوزادی و کرن ایکتروس
فصل یازدهم: انتروکولیت نکروزان نوزادی
فصل دوازدهم: انسداد روده در نوزادان
فصل سیزدهم: احیا قلبی ریوی
فصل چهاردهم: شوک
فصل پانزدهم: سیانوز و حملات آن
فصل شانزدهم: بجران هیپرتانسیون
فصل هفدهم: اندوکاردیت عفونی
فصل هیجدهم: آریتمی های قلبی
فصل نوزدهم: دیسترس و نارسایی تنفسی
فصل بیستم: شهیق
فصل بیست و یکم: حمله حاد آسم
فصل بیست و دوم: برونشیولیت
فصل بیست و سوم: پنومونی
فصل بیست و چهارم: خوردن مواد سوزاننده
فصل بیست و پنجم: بلع اجسام خارجی
فصل بیست و ششم: تهوع و استفراغ و برگرداندن
فصل بیست و هفتم: اسهال حاد
فصل بیست و هشتم: دهیدراتاسیون
فصل بیست و نهم: خونریزی گوارشی
فصل سی ام: هپاتیت حاد ویروسی
فصل سی و یکم: سندرم ری
فصل سی و دوم: پانکراتیت حاد
فصل سی و سوم: پروتئینوری
فصل سی و چهارم: نارسایی حاد کلیه
فصل سی و پنجم: عفونت ادراری
فصل سی و ششم: هیپوناترمی
فصل سی و هفتم: هیپرناترمی
فصل سی و هشتم: هیپوکالمی
فصل سی و نهم: هیپوکلسمی
فصل چهلم: اختلالات اسید و باز
 
اورژانسهای زایمان و بارداری
اورژانسهای زایمان و بارداری
بخش اول: اورژانس‌هاي مامايي
    فصل اول: اصطلاحات و اختصارات رايج در مامايي
    سئوالات فصل اول
    فصل دوم: زايمان طبيعي
    بررسي وضعيت سلامت مادر و جنين
    زايمان حقيقي و كاذب
    زايمان طبيعي
         مرحلة اول زايمان
         مرحلة دوم زايمان
        مرحلة سوم زايمان
        سئوالات فصل دوم
    فصل سوم: مراقبت و احياء نوزادان
    فصل چهارم: خونريزي پس از زايمان
    اقدامات اوليه و حياتي
    آتوني رحم
    صدمات و پارگي دستگاه ژنيتال
    هماتوم زايماني
پارگي رحم
وارونگي رحم
باقي ماندن تكه‌هايي از جفت
چسبندگي غيرطبيعي جفت
سئوالات فصل چهارم
    فصل پنجم: خونريزي در سه ماهة سوم حاملگي
    جفت سرراهي
    كنده شدن يا دكولمان جفت
سئوالات فصل پنجم
    فصل ششم: خونريزي در سه ماهة اول حاملگي
    سقط خودبخودي
    تهديد به سقط
    سقط اجتناب‌ناپذير و ناقص
    سقط كامل
    سقط فراموش شده
    سقط عفوني
    حاملگي نابجا
    روش انجام كولدوسنتز
    سئوالات فصل ششم
    فصل هفتم: زايمان واژينال بريچ
    اداره و كنترل مرحلة اول زايمان
    اداره و كنترل مرحلة دوم زايمان
        خروج پاها و تنه
        خروج شانه و بازوها
        خروج سر
    سئوالات فصل هفتم
    فصل هشتم: گيركردن يا ديستوشي شانه
    فصل نهم: پرولايس بند ناف
مراجع
 
اصول بارداری و زایمان
اصول بارداری و زایمان
فصل 1: آناتومی لگن و روابط آن با جنین
فصل 2: فیزیولوژی بارور شدن و تکامل چنین
فصل 3: تشخیص و تعیین سن حاملگی و تخمین زمان زایمان
فصل 4: تغییرات فیزیولوژیک در دوران بارداری
فصل 5: مراقبت های پیش از بارداری و طی حاملگی
فصل 6: سونوگرافی و اقدامات تشخیصی پره ناتال
فصل 7: حاملگی پرخطر
فصل 8: مکانیسم و کنترل زایمان
فصل 9: دیستوشی ناشی از اختلالات عملکردی رحم
فصل 10: عدم تناسب جنین با لگن
فصل 11: نمای ته
فصل 12: تسکین و بی حسی در مامایی
فصل 13: operative obstetrics
فصل 14: حاملگی چند قلو
فصل 15: تولد زودرس یا نارس
فصل 16: حاملگی طولانی
فصل 17: تاخیر رشد داخل رحمی
فصل 18: مایع آمینوتیک
فصل 19: دوره نفاسی
فصل 20: جفت و بند ناف
فصل 21: خونریزی مامایی
فصل 22: حاملگی و افزایش فشار خون
فصل 23: بیماریهای قلبی و حاملگی
فصل 24: ترومبوآمبولی و آمبولی مایع آمنیوتیک
فصل 25: اختلالات تنفسی
فصل 26: اختلالات خونی
فصل 27: دیابت شیرین در حاملگی
فصل 28: اختلالات اندوکرین
فصل 29: اختلالات گوارشی
فصل 30: کلیه و مجاری ادراری
فصل 31: اختلالات نورولوژیک
فصل 32: اختلالات بافت همبند
فصل 33: اختلالات پوستی
فصل 34: بیماریهای عفونی
 
مسمومیت ها
مسمومیت ها
فصل 1: علائم و نشانه‌هاي عمومي و تشخيص‌هاي افتراقي
فصل 2: علائم و نشانه‌هاي پوستي و تشخيص‌هاي افتراقي
فصل 3: علائم و نشانه‌هاي سر و گردن و تشخيص‌هاي افتراقي
فصل 4: علائم و نشانه‌هاي دستگاه تنفس و تشخيص‌هاي
فصل 5: علائم و نشانه‌هاي دستگاه گوارش و تشخيص‌هاي

افتراقي
فصل 6: علائم و نشانه‌هاي دستگاه گوارش و تشخيص‌هاي افتراقي
فصل 7: علائم و نشانه‌هاي سيستم ادراري و تشخيص‌هاي افتراقي
فصل 8: علائم و نشانه‌هاي سيستم عصبي و تشخيص‌هاي افتراقي
فصل 9: اختلال شخصيت و رفتار و تشخيص‌هاي افتراقي
فصل 10: سندرمهاي حاصل از مسموميت
فصل 11: يافته‌هاي پاراكلينيكي

مراجع
فصل 12: احياي قلبي- ريوي يا CPR
فصل 14: اختلال هوشياري و كوما
فصل 15: تشنج و صرع پايدار
فصل 16: هيپرتانسيون حاد
فصل 17: بيماريهاي حاصل گرما
 
مجموعه سئوالات پره انترنی و دستیاری اسفند 76
مجموعه سئوالات پره انترنی و دستیاری اسفند 76
به جرات می توان گفت که آزمون پذیرش دستیاری و پیش کارورزی اسفند 76 بهترین و منطقی ترین امتحانی است که در این زمینه تاکنون برگزار شده است و از جنبه های مثبت آن می توان از
1) کاهش تعداد سوالات کاملا تکراری
2) طرح سوالات بیشتر به شکل Case تا سوالات کاملا حفظی
3) یکسان کردن سوالات پیش کارورزی و دستیاری
4) طبقه بندی سوالات و از همه مهمتر و با ارزش تر
5) انتشار کلید پاسخ سوالات نام برد که جای تشکر و قدردانی دارد.

گوارش
قلب
روماتولوژی
غدد
خون
عفونی
ریه
کلیه آب و الکترولیت
اعصاب
اطفال
زنان و زایمان
جراحی عمومی
روانپزشکی
جراحی اعصاب
گوش، حلق و بینی
اورولوژی
پوست
چشم پزشکی
بیهوشی
اورتوپدی
رادیولوژی
بهداشت
آسیب شناسی
فارماکولوژی
علوم پایه
 
اورژانس های طب داخلی
اورژانس های طب داخلی
فصل 1: اصول پایه مراقبت های شدید جراحی
فصل 2: تهویه مکانیکی
فصل 3: شکم حاد
فصل 4: آپاندیسیت حاد
فصل 5: انسداد گوارشی
فصل 6: فتق های محتبس و مختتق شکمی
فصل 7: پانکراتیت حاد
فصل 8: اورژانس های کیسه صفرا
فصل 9: خونریزی گوارشی
فصل 10: اورژانس های آنورکتال
فصل 11: اورژانس های عروقی
فصل 12: عوارض و مراقبت های بعد از عمل
فصل 13: اصول و کلیات
فصل 14: صدمات سر
فصل 15: صدمات ستون فقرات و نخاع
فصل 16: صدمات قفسه سینه
فصل 17: صدمات شکم
فصل 18: سنگ های مجاری ادراری
فصل 19: تورم حاد اسکرونال
فصل 20: اختلالات پنیس
فصل 21: صدمات دستگاه تناسلی- ادراری
فصل 22: اصول و کلیات
فصل 23: صدمات اندام فوقانی
فصل 24: صدمات اندام تحتانی
فصل 25: سایر اورژانس های اورتوپدی
فصل 26: اصول و کلیات
فصل 27: تکنیک های عملی جلدی
فصل 28: تزریقات و رگ گیری
فصل 29: تکنیک های گوارشی
فصل 30: تکنیک های اورولوژیک
فصل 31: اصول پایه در جراحی
فصل 32: دستگاه گوارش
فصل 33: قفسه سینه
فصل 34: اختلالات عروقی
فصل 35: اندوکرین
فصل 36: تروما
ضمیمه: فارماکوپه داروهای رایج و شایع
 
اورژانسهای طب داخلی
اورژانسهای طب داخلی
بخش اول: اورژانس‌هاي قلب و عروق
فصل 1: احياي قلبي ريوي (CPR)
- بررسي پاسخ و تاثيرپذيري
- درخواست كمك
- تامين مجراي هوايي باز
- - مانور خم كردن سر و بلند كردن چانه
- - مانور جلوكشيدن فك تحتاني
- تنفس
- - تنفس دهان به دهان
- - تنفس دهان به بيني
- - تنفس با آمبوبگ
- - عوارض تنفس مصنوعي
- تامين گردش خون
- سناريوي 1-1
اقدامات احياء پيشرفته
- VT ناپايدار و VF
- آسيستول
- فعاليت الكتريكي قلب بدون نبض
- توقف CPR
- عدم انجام CPR
مراقبت‌هاي پس از احياء
- ارزيابي اوليه
- كنترل آريتمي
- احياي مغزي
- پيشگيري از عود مجدد ايست قلبي
1-1- Case study
فصل 2: شوك
- - شوك هيپوولميك
- - شوك كارديوژنيك
- - شوك توزيعي
- - كاتترايزاسيون وريد مركزي
- - كاتتريزاسيون شريان ريوي
- تدابير درماني
سناريوي 1-2
فصل 3: غش يا سنكوپ
- علل و انواع سنكوپ
- - سنكوپ وازوواگال
- - سنكوپ‌هاي موقعيتي
- - سنكوپ حين ادرار كردن
- - سنكوپ حين اجابت مزاج
- - سنكوپ سرفه
- - سنكوپ بلع
- - سنكوپ فعاليتي
- - علل قلبي سنكوپ
- - سنكوپ سينوس كاروتيد
- - سنكوپ اورتواستاتيك
- - سنكوپ ناشي از هيپرتانسيون پولمونر
- - سنكوپ دارويي
- - سنكوپ عروقي مغزي
- - سنكوپ سايكولوژيك
- - سنكوپ و هيپوگليسمي
- - ميگرن و سنكوپ
- نحوه ارزيابي و برخورد با سنكوپ
Case study 3-1
فصل 4: بحران هيپرتانسيون
- - هيپرتانسيون اورژانس
- - هيپرتانسيون فرويتي
- - هيپرتانسيون پس از جراحي
- - كريزكاته كولامين
- - تدابير درماني
Case study 4-1
فصل 5: درد سينه (chest pain)
تشخيص‌هاي افتراقي درد سينه
- علل مهم و خطرناك
- - سندرم حاد كرونري
- - آمبولي ريوي
- - پنوموتوراكس
- - ديسكسيون آئورت
- - پارگي مري
- علل كم خطرناك
- - درد و برخواسته از ديواره قفسه سينه
- - علل قلبي
- - علل گوارشي
- - علل ريوي
- - سايكولوژيك
 
قلب
قلب
بخش اول: اختلالات همودینامیک
بخش دوم: بیماریهای ایسکمیک قلب
بخش سوم: آریتمی های قلبی
بخش چهارم: نارسایی قلب، آمبولی ریوی
بخش پنجم: بیماریهای دریچه ای و مادرزادی قلب
بخش ششم: بیماریهای لایه های قلب
 
قلب
قلب
بخش اول: اختلالات همودینامیک
بخش دوم: بیماریهای ایسکمیک قلب
بخش سوم: آریتمی های قلبی
بخش چهارم: نارسایی قلب، آمبولی ریوی
بخش پنجم: بیماریهای دریچه ای و مادرزادی قلب
بخش ششم: بیماریهای لایه های قلب
 
پوست
پوست
فصل اول: اصول کلی تشخیص
فصل دوم: اصول کلی درمان
فصل سوم: درماتیت و اگزما
فصل چهارم: عفونت های باکتریال پوست
فصل پنجم: جوش یا آکنه و اختلالات غدد عرق
فصل هفتم: عفونت جلدی قارچی
فصل هشتم: بیماریهای پاپولواسکواموس
فصل نهم: سندرمهای هیپرسنسیتیو، واکنش های التهابی
فصل دهم: خارش
فصل یازدهم: پینه و میخچه
فصل دوازدهم: بیماریهای تاول زاد
فصل سیزدهم: اختلالات مو
فصل چهاردهم: خشکی پوست
فصل پانزدهم: رژیم غذایی در بیماریهای پوست
فصل شانزدهم: اصول کلی مراقبت از پوست و موی طبیعی
 
بیماریهای زنان
بیماریهای زنان
ویژگیهای این کتاب:
مبحث و فصل بندی و تنظیم سوالات بر اساس سر فصول کتب مرجع
ذکر ماخذ دقیق پاسخ سوال از کتاب مرجع تعیین شده
حذف سوالات کاملا تکراری و ذکر دفعات تکرار به جای آن
ذکر دهها نکته بالینی و امتحانی در رابطه با هر یک از سوالات
تجزیه و تحلیل هر یک از چهار گزینه ها


فصل 1: آناتومی فیزیولوژی قاعدگی و بلوغ
فصل 2: اختلالات قاعدگی
فصل 3: خونریزی غیرطبیعی رحمی
فصل 4: کیست های تخمدان و هیرسوتیسم
فصل 5: یائسگی
فصل 6: بیماریهای والو و واژن و عفونتهای ژنیتال
فصل 7: روشهای جلوگیری از حاملگی
فصل 8: نازایی
فصل 9: اندومتر یوز
فصل 10: توده های آدنکس و تومورهای ژنیتال
فصل 11: هیستروسالپنژگرافی و کوله سنتز
فصل 12: تشخیص و فیزیولوژی حاملگی
فصل 13: مراقبت های پره ناتال
فصل 14: زایمان
فصل 15: هیپرتانسیون و حاملگی
فصل 16: خونریزی واژینال در حاملگی
فصل 17: عوارض طبی و جراحی در حاملگی
فصل 18: دوره نفاس
فصل 19: بیماریهای تروفوبلاستیک حاملگی
فصل 20: امتحان جامع
فصل 21: سوالات پره انترنی
 
چکیده کرم شناسی پزشکی
چکیده کرم شناسی پزشکی
فصل 1: کلیات
فصل 2: کرم گرد بزرگ روده
فصل 3: کرمک
فصل 4: کرمهای قلاب دار
فصل 5: استرونژیلوئیدس استرکورالیس
فصل 6: تریکوسفال یا کرم شلاقی
فصل 7: تریکوسترونژیلوس
فصل 8: آنیزاکیس
فصل 9: تریشینلا اسپیرالیس
فصل 10: کرم پیوک یا گینه
فصل 11: نماتودهای فیلری
فصل 12: سایر آلودگی های نماتودی
فصل 13: کرم کدو
فصل 14: کرم کدوی مسلح یا کرم نواری خوک
فصل 15: کرم نواری کوتوله
فصل 16: کرم نواری ماهی
فصل 17: اکینوکوکوس گرانولوزوس
فصل 18: سایر عفونت های سستودی
فصل 19: کرم کبد گوسفند
فصل 20: کلونورکیس سینن سیس
فصل 21: خانواده اوپیستورکیده
فصل 22: دیکروسلیوم دندریتیکوم
فصل 23: فلوک های روده ای
فصل 24: فلوک های ریوی
فصل 25: ترماتودها یا فلوک های خونی
فصل 26: سایر عفونت های نادر ترماتودها
فصل 27: تکنیک های آزمایشگاهی
فصل 28: امتحان جامع
 
چکیده کرم شناسی پزشکی
چکیده کرم شناسی پزشکی
فصل 1: کلیات
فصل 2: کرمک یا کرم سنجاقی
فصل 3: کرم گرد بزرگ روده
فصل 4: توکسوکارا
فصل 5: کرمهای قلاب دار
فصل 6: استرونژیلوئیدس استرکورالیس
فصل 7: کرمهای شلاقی
فصل 8: تریکوسترونژیلوس
فصل 9: آنیزاکیس
فصل 10: تریشینلا اسپیرالیس
فصل 11: کرم پیوک یا گینه
فصل 12: نماتودهای فیلری
فصل 13: سایر آلودگی های نماتودی
فصل 14: کرم کدوی غیر مسلح یا کرم نواری گاو
فصل 15: کرم کدوی مسلح یا کرم نواری خوک
فصل 16: کرم نواری کوتوله
فصل 17: کرم نواری ماهی
فصل 18: اکینوکوکوس گرانولوزوس
فصل 19: سایر عفونت های سستودی
فصل 20: کرم کبد گوسفند
فصل 21: دیکروسلیوم دندریتیکوم
فصل 22: فلوک های روده ای
فصل 23: پاراگونیموس و سترمانی
فصل 24: فلوک یا ترماتودهای خونی
فصل 25: تکنیک های آزمایشگاهی
 
زنان
زنان
فصل 1: آناتومی دستگاه تناسلی مونث
فصل 2: فیزیولوژی قاعدگی
فصل 3: تنش ها و تغییرات قبل و بعد از قاعدگی
فصل 4: فقدان قاعدگی
فصل 5: خونریزی غیرطبیعی رحمی
فصل 6: بلوغ
فصل 7: روشهای جلوگیری از حاملگی
فصل 8: افزایش آندروژنهای و هیرسوتیسم
فصل 9: نازایی
فصل 10: اختلالات جنسی
فصل 11: عفونتهای ژنیکولوژی
فصل 12: لگن
فصل 13: یائسگی
فصل 14: شلی کف لگن و اختلالات اوروژنیکولوژیک
فصل 15: ژنیکولوژی کودکان و نوجوانان
فصل 16: بیماریهای پستان