دکتر فرهنگ هلاکویی - علم روانشناسی

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی - علم روانشناسی

 

علم روانشناسي كه از ان بعنوان علم رفتار ياد مي شود دانشي است كه بر پايه رفتاري كه در تحليل نهايي ريشه هاي فيزيكي و مادي دارد ، بنا گذاشته شده است

شايد بتوان گفت كه خصوصا در جامعه ما ارزش چنداني انچان كه بايد و باشد ندارد و به ان اهميت كمتري داده شده و يا با موضوعاتي مخلوط شده است كه اساسا ارتباطي با ان ندارد .

اما بدتر از ان كابوسي است كه اين علم را تهديد مي كند و سبب بي اعتبار كردن اين دانش مهم و اساسي مي شود .

اكنون مي بينيم كه افراد غير مسئول و سودجو از ان بعنوان وسيله اي براي تجارت و فروش محصولات خود استفاده مي كنند . بطور مثال ممكن است شما بخاطر مشكلي كه داريد به روان شناسي مراجعه كنيد و او روشهايي را بكار مي برد و توصيه هايي به شما مي كند كه غير عملي و يا حتي مربوط به جهان ديگري است . بجاي اينكه راهي به شما نشان دهند ، سكوت را به شما توصيه مي كنند . در حقيقت دانش اين افراد مبتني بر بازار كار و انچه كه جامعه ان را مي پذيرد است . در واقع اين افراد نگاه مي كنند تا ببينند چه كالايي در حال حال حاضر خريدار دارد .

تبليغات رسانه اي هم اينچنين هستند . يكي از اين موارد به موضوعي اشاره داشت به اين عنوان : ايا از شنيدن كلمه تپلي از زبان همسرتان در ميان جمع خسته شده ايد ؟! با استفاده از كرمهاي لاغري ما شنيده شدن كلمه باربي را تجربه كنيد و .....
افراد بيمار و نادان ممكن است فريب اين تبليغات را بخورند و ممكن است باربي هم بشوند اما ايا همسر نادان و رفتار احمقانه او نيز تغيير خواهد داد؟ همسر او حامي اوست يا كسي كه شخصيت او را در جمع خرد مي كند ؟

اينطور كه معلوم است ، عده اي هستند كه با وارد كردن باورها و خرافات ، اگاه و ناگاه باعث انحرافاتي در اين علم شده اند ، حتي كتابهايي نوشته اند، سمينارهايي مي گذارند و به نوعي روان نشناس مبدل شده اند و عده اي نيز هستند كه از مشكلات رفتاري انسان بعنوان وسيله ي تجارت استفاده مي كنند و اصلا روان شناسي را نمي دانند .

هدف از اين مطلب ان است كه به شما بگوييم رفتارهاي ما ناشي از تغييرات و فعل و انفعالاتي است كه از درون ما سرچشمه مي گيرند و تماما جنبه مادي و فيزيكي را دارند . نه به روح مرتبط است و نه به يونيورس و نه به كائنات مربوط مي شود و بيش از هر چيز به سلول هاي مغزي ما مرتبط است .

امروز شما مي توانيد يك عكس برداري از مغز داشته باشيد و افسردگي را تشخيص بدهيد بدون انكه اين فرد را بشناسيد .
شما را مي توان با تزريق يك ماده ارام كرد يا خشمگين ، شاد كرد يا غمگين و اين در چارچوب علم و ماده قرار دارد . بنابراين فريب نخوريد و مراقب باشيد . رفتارهاي شما از درون شما سرچشمه مي گيرند .