روانشناسی و تربیتی » تحلیل رفتار متقابل به زبان ساده

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت
تحلیل رفتار متقابل به زبان ساده
عنوان : تحلیل رفتار متقابل به زبان ساده
تعداد صفحه : 1
نوبت چاپ : اول 96
نویسندگان : دکتر سعید بهزادی فرد
قیمت : 100000 ريال
شابک : -

کتاب تحلیل رفتار  متقابل

- تحلیل و شناخت خود
- تحلیل و شناخت دیگران
- تحلیل و شناخت رابطه ما
- مدیریت رابطه با همکاران
- مدیریت رابطه با مدیران و کارفرمایان
- مدیریت رابطه با کارمندان
- مدیریت رابطه با همسر

کتاب تحلیل رفتار  متقابل

- تحلیل و شناخت خود
- تحلیل و شناخت دیگران
- تحلیل و شناخت رابطه ما
- مدیریت رابطه با همکاران
- مدیریت رابطه با مدیران و کارفرمایان
- مدیریت رابطه با کارمندان
- مدیریت رابطه با همسر

کتب و محصولات مرتبط، مکمل و پیشنهادی

کتاب تحلیل رفتار  متقابل

- تحلیل و شناخت خود
- تحلیل و شناخت دیگران
- تحلیل و شناخت رابطه ما
- مدیریت رابطه با همکاران
- مدیریت رابطه با مدیران و کارفرمایان
- مدیریت رابطه با کارمندان
- مدیریت رابطه با همسر