روانشناسی و تربیتی » مشق و تکلیف و نکات کلیدی

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت
مشق و تکلیف و نکات کلیدی (از مجموعه «والدین چه کنند؟»)
عنوان : مشق و تکلیف و نکات کلیدی (از مجموعه «والدین چه کنند؟»)
تعداد صفحه : 100
نوبت چاپ : اول، 1394
نویسندگان : کریستین جی آمانسون، مترجم: فاطمه سادات موسوی
قیمت : 60000 ريال
شابک : 6-14-7655-600-978

چرا مشق و تکلیف برای دانش آموز اهمیت دارد؟
به کودک کمک کنید مطابق با تکالیف مدرسه برای مطالعه ی درسی اش هدف گذاری روزانه داشته باشد.
من می توانم نگرشی است که داشتن آن هر کسی را به موفقیت می رساند این نگرش را در فرزند خود بارور کنید.
بهترین زمان برای انجام تکالیف چه زمانی است
بهترین مکان برای درس خواندن کجاست
مشق و تکلیف روند یادگیری را تقویت می کند
انضباط شخصی را آموزش می دهد
تلاش و پشتکار کودک را بیشتر می کند
نوشتن یکی از اصول مهم یادگیری است
نوشتن روش خوبی است برای بیان افکار کودک
نوشتن روش خوبی برای به خاطر سپردن
پنج مرحله تایید شده برای درس خواندن صحیح را به او بیاموزید
از فرزندتان بخواهید به شما درس بدهد
با استفاده از فلش کارتها بازی تمرکز و دقت را انجام دهید.
پاسخ به پرسش های شایع و مهم
کمک به کودک برای نویسندگی (انشاء و مقاله)


فهرست

بخش اول
برای کمک به فرزند خود از روش های تایید شده استفاده کنید
بهترین زمان برای انجام تکالیف چه زمانی است؟
پنج مرحله ی تاییده شده برای درس خواندن صحیح را به او بیاموزید
چگونه راحت انشاء بنویسیم
با استفاده از کارت های نمایش (یا فلش کارت ها)، بازی تمرکز و دقت
را انجام دهید

بخش دوم
پاسخ به پرسش های شایع و مهم
نظارت بر تکالیف کودک و نیز کنترل مدت زمان تماشای تلویزیون