روانشناسی و تربیتی » چگونه احترام ادب و حرمت گذاشتن را به کودکان بیاموزیم

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت
چگونه احترام، ادب و حرمت گذاشتن را به کودکان بیاموزیم (از مجموعه «والدین چه کنند؟»)
عنوان : چگونه احترام، ادب و حرمت گذاشتن را به کودکان بیاموزیم (از مجموعه «والدین چه کنند؟»)
تعداد صفحه : 76
نوبت چاپ : اول، 1394
نویسندگان : سوزان ابراین، مترجم: فاطمه سادات موسوی
قیمت : 50000 ريال
شابک : 3-02-7655-600-978

به نظر معلمان مهمترین چیزی که بچه ها می بایست از والدین خود بیاموزند احترام است.
بهترین راه آموزش احترام به بچه ها، نشان دادن رفتار احترام آمیز به آنهاست.
برای آموزش ادب و احترام به کودکان هیچ راهی بهتر از این نیست که مودب باشیم و به آنها احترام بگذاریم.
تمرین احترام به هم سن و سالان
آموزش احترام به مسئولان مدرسه
احترام به قوانین
به او مدارا کردن بیشتر قربانی زورگویی می شوند.
اگر فرزندتان مورد آزار زورگویان قرار گرفت چه اقداماتی را باید در پیش بگیرید.
آموزش مقابله با زورگویی بچه های زورگو و قلدر .

 

فهرست

بخش اول
آموزش احترام، ادب و حرمت گذاشتن
به فرزند خود احترام بگذارید
در ادب و حرمت گذاشتن الگوی فرزند خود باشید
درباره اقتدار و اختیار در خانه به او آموزش دهید
آموزش و احترام به مسوولان مدرسه
احترام به قوانین
پروراندن حس احترام و ارزش¬گذاری به خود، در کودک
    

بخش دوم
به فرزند خود کمک کنید بازورگویی و بچه¬های زورگو و قلدر مبارزه کند
زورگویی و قلدری چیست
چگونه پی¬ببریم فرزندمان قربانی زورگویی شده
زورگویی در دنیای دخترانه
اگر فرزندتان مورد آزار زورگویان قرار گرفت چه اقداماتی را باید در پیش گرفت