روانشناسی و تربیتی » کمک به کودک برای یادگیری علم و دانش

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت
کمک به کودک برای یادگیری علم و دانش (از مجموعه «والدین چه کنند؟»)
عنوان : کمک به کودک برای یادگیری علم و دانش (از مجموعه «والدین چه کنند؟»)
تعداد صفحه : 60
نوبت چاپ : اول، 1394
نویسندگان : کریستین جی آمانسون، مترجم: فاطمه سادات موسوی
قیمت : 40000 ريال
شابک : 2-12-7655-600-978

همانند دانشمندان فکر کنید
به فرزند خود بیاموزید تا یک ناظر و مشاهده کننده ی خوبی باشد.
والدین چگونه می توانند علم آموزی را به کودکان بیاموزند.
ثابت کردن رویدادهای علمی با اتفاقات روزمره
شش مهارت فکری منتقدانه
مقایسه کردن کاربرد زیادی در مدرسه دارد
ارزیابی و تصمیم گیری
والدین چگونه می توانند علم آموزی را به کودکان بیاموزند
آموزش و تقویت تفکر منطقی و مهارتهای عملی

 


فهرست

بخش اول
اثبات حقایق علمی با وقایع روزمره
به فرزند خود بیاموزید تا یک ناظر و مشاهده کننده ی خوب باشد
انجام آزمایشات مختلف یا استفاده از تخم مرغ

بخش دوم
آموزش و تقویت تفکر منطقی و مهارتهای عملی
شش مهارت پایه برای تفکر منطقی
مهارت اول تفکر منطقی
مهارت دوم تفکر منطقی
مهارت سوم تفکر منطقی
مهارت چهارم تفکر منطقی
مهارت پنجم تفکر منطقی
مهارت شش تفکر منطقی