کتاب های 'کمک آموزشی و درسی'

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت
تکنیک ها و مهارتهای تست زنی، آمادگی برای امتحانات، غلبه بر استرس و اضطراب امتحانی و...
عنوان : تکنیک ها و مهارتهای تست زنی، آمادگی برای امتحانات، غلبه بر استرس و اضطراب امتحانی و...
تعداد صفحه : 216
نوبت چاپ : چاپ اول، پاییز 1392 (منتشر شد جدید)
نویسندگان : دکتر مرتضی حاج بابایی
قیمت : 110000 ريال
شابک : 0-85-8875-964-978

اين کتاب مي‌تواند توسط مديران، مشاوران محترم و دلسوز مدارس کشورمان، دبيران و والدين به دانش آموزان

آموزش داده شود. براي اولين بار در اين کتاب، مجموعه‌اي بالغ بر دويست نکته در تست زني ارائه شده که

مشاورين دبيرستان‌ها و هنرستان‌ها بايد از همان سال اول، خواندن اين نکته‌ها و تمرين آنها را به دانش آموزان توصيه

کنند. ضمناً در اين کتاب خواننده به مجموعه منسجمي از تکنيک‌ها و مهارتهايي روبرو مي‌شود که به او کمک مي‌کند

تا از فرآيند امتحان، نگرش صحيح به دست آورد.

آشنایی با رشته های تحصیلی (شاخه نظری،کاردانش،فنی حرفه ای و....)
عنوان : آشنایی با رشته های تحصیلی (شاخه نظری،کاردانش،فنی حرفه ای و....)
تعداد صفحه : 164
نوبت چاپ : چاپ پنجم، سال 1391
نویسندگان : مهندس سید محسن ساداتیان
قیمت : 30000 ريال
شابک : 0-56-8875-964-978
آشنایی با رشته های دانشگاهی (گروه آزمایشی هنر و زبان)
عنوان : آشنایی با رشته های دانشگاهی (گروه آزمایشی هنر و زبان)
تعداد صفحه : 88
نوبت چاپ : چاپ سوم، سال 1390
نویسندگان : استاد محمدرضا پوردستمالچی،مهندس سید محسن ساداتیان
قیمت : 18000 ريال
شابک : 8-18-8875-964-978
آشنایی با رشته های دانشگاهی (گروه آزمایشی علوم ریاضی)
عنوان : آشنایی با رشته های دانشگاهی (گروه آزمایشی علوم ریاضی)
تعداد صفحه : 248
نوبت چاپ : چاپ دوازدهم سال 1391
نویسندگان : استاد محمدرضا پوردستمالچی، مهندس سید محسن ساداتیان
قیمت : 80000 ريال
شابک : 5-35-8875-964-978
آشنایی با رشته های دانشگاهی (گروه آزمایشی علوم تجربی)
عنوان : آشنایی با رشته های دانشگاهی (گروه آزمایشی علوم تجربی)
تعداد صفحه : 232
نوبت چاپ : چاپ یازدهم سال 1392
نویسندگان : استاد محمدرضا پوردستمالچی، مهندس سید محسن ساداتیان
قیمت : 110000 ريال
شابک : 5-06-8875-964-978
آشنایی با رشته های دانشگاهی (گروه آزمایشی علوم انسانی)
عنوان : آشنایی با رشته های دانشگاهی (گروه آزمایشی علوم انسانی)
تعداد صفحه : 208
نوبت چاپ : چاپ هشتم سال 1391
نویسندگان : استاد محمدرضا پوردستمالچی،مهندس سید محسن ساداتیان
قیمت : 55000 ريال
شابک : 5-35-8875-964-978
پله پله تا موفقیت
عنوان : پله پله تا موفقیت
تعداد صفحه : 312
نوبت چاپ : چاپ اول
نویسندگان : دکتر حاج بابایی
قیمت : 0 ريال
شابک : -
چگونه انتخاب رشته کنیم انتخاب رشته (دانشگاه آزاد)
عنوان : چگونه انتخاب رشته کنیم انتخاب رشته (دانشگاه آزاد)
تعداد صفحه : 0
نوبت چاپ : چاپ اول
نویسندگان : دکتر مرتضی حاج بابایی
قیمت : 30000 ريال
شابک : 1-46-8875-964-978
انتخاب رشته در آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی و هنر و زبان
عنوان : انتخاب رشته در آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی و هنر و زبان
تعداد صفحه : 250
نوبت چاپ : چاپ اول
نویسندگان : دکتر مرتضی حاج بابایی
قیمت : 30000 ريال
شابک : 1- 25-8875-964
انتخاب رشته در آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی
عنوان : انتخاب رشته در آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی
تعداد صفحه : 142
نوبت چاپ : چاپ اول
نویسندگان : دکتر مرتضی حاج بابایی
قیمت : 30000 ريال
شابک : 6- 28-8875-964
انتخاب رشته در آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی
عنوان : انتخاب رشته در آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی
تعداد صفحه : 190
نوبت چاپ : چاپ اول
نویسندگان : دکتر مرتضی حاج بابایی
قیمت : 25000 ريال
شابک : 4- 29-8875-964