دکتر فرهنگ هلاکویی » رمز و راز موفقیت

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت
دکتر فرهنگ هلاکویی - رمز و راز موفقیت
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - رمز و راز موفقیت
زمان : 5 ساعت
پکیج CD : حاوی 1 عدد CD صوتی
قیمت 250000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)

ü هرم موفقیت

ü تفاوت آرمان خواهی با ایدئولوژی

ü اصل موفقیت

ü افراد موفق و خوشبخت و سالم چگونه زندگی می کنند

ü توصیه چند نکته درباره هدف

ü اعتماد به نفس

ü حرمت نفس

ü 10 جزء حرمت نفس

ü کنترل خود

ü اداره کردن

ü در کودکی به دو نتیجه می رسیم

ü بخشش

ü ارتباط موثر

ü نکته هایی در مورد ارتباط

ü ویژگی و نکته های رهبری و مدیریت در افراد موفق

ü بسیاری از ما به دلیل آسیب های کودکی با ترمز روانی زندگی می کنیم