CD/DVD 'دکتر فرهنگ هلاکویی'

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

دکتر فرهنگ هلاکویی

مشکلات رفتاری،تعلیم و تربیت،مشاوره ازدواج و خانواده

مجموعه CD های صوتی و DVD های تصویری روانشناسی

دارای مدرک دکترا در رشته «جامعه‌شناسی» و سه فوق‌لیسانس در رشته‌های

«روانشناسی» «اقتصاد» و «مشاوره ازدواج، خانواده و کودکان» است.

 

دکتر فرهنگ هلاکویی

توجه: سایت های متفرقه هیچگونه مجوزی از طرف دکتر فرهنگ هلاکویی جهت فروش و عرضه محصولات CD و DVD ایشان ندارند، از عموم علاقمندان خواهشمندیم نسبت به تامین حقوق مادی و معنوی ایشان توجه و عنایت مبذول فرمایند.

معرفی و تایید انتشارات ما و شما توسط دکتر فرهنگ هلاکویی

دکتر فرهنگ هلاکویی - رمز و راز موفقیت
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - رمز و راز موفقیت
زمان : 5 ساعت
پکیج CD : حاوی 1 عدد CD صوتی
قیمت 250000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
دکتر فرهنگ هلاکویی - رازها و نیازها 4 (مفاهیم کلی برای زندگی بهتر)
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - رازها و نیازها 4 (مفاهیم کلی برای زندگی بهتر)
زمان : 34 ساعت
پکیج CD : حاوی 3 عدد CD صوتی
قیمت 150000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
دکتر فرهنگ هلاکویی - رازها و نیازها 3 (اضطراب، افسردگی، وسواس، خشم و استرس)
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - رازها و نیازها 3 (اضطراب، افسردگی، وسواس، خشم و استرس)
زمان : 38 ساعت
پکیج CD : حاوی 3 عدد CD صوتی
قیمت 150000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
دکتر فرهنگ هلاکویی - رازها و نیازها 2 (تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان)
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - رازها و نیازها 2 (تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان)
زمان : 17 ساعت
پکیج CD : حاوی 2 عدد CD صوتی
قیمت 150000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
دکتر فرهنگ هلاکویی - رازها و نیازها 1 (قبل از ازدواج، انتخاب همسر، زناشویی، طلاق)
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - رازها و نیازها 1 (قبل از ازدواج، انتخاب همسر، زناشویی، طلاق)
زمان : 38 ساعت
پکیج CD : حاوی 3 عدد CD صوتی
قیمت 150000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
دکتر فرهنگ هلاکویی - شخصیت ناسالم
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - شخصیت ناسالم
زمان : 12 ساعت
پکیج CD : حاوی 1 عدد CD صوتی
قیمت 250000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
دکتر فرهنگ هلاکویی - شخصیت سالم
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - شخصیت سالم
زمان : 12 ساعت
پکیج CD : حاوی 1 عدد CD صوتی
قیمت 250000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
دکتر فرهنگ هلاکویی - خوشبختی
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - خوشبختی
زمان : 5 ساعت
پکیج CD : حاوی 1 عدد CD صوتی
قیمت 250000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
دکتر فرهنگ هلاکویی - خانواده تک سرپرست
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - خانواده تک سرپرست
زمان : 3 ساعت
پکیج CD : حاوی 1 عدد CD صوتی
قیمت 200000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
دکتر فرهنگ هلاکویی - استرس یا فشار روانی اجتماعی
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - استرس یا فشار روانی اجتماعی
زمان : 4 ساعت
پکیج CD : حاوی 1 عدد CD صوتی
قیمت 250000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
دکتر فرهنگ هلاکویی - انسان و عشق
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - انسان و عشق
زمان : 4 ساعت
پکیج CD : حاوی 1 عدد CD صوتی
قیمت 200000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
دکتر فرهنگ هلاکویی - علم و شبه علم
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - علم و شبه علم
زمان : 4 ساعت
پکیج CD : حاوی 1 عدد CD صوتی
قیمت 200000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
دکتر فرهنگ هلاکویی - ازدواج و خانواده موفق
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - ازدواج و خانواده موفق
زمان : 4 ساعت
پکیج CD : حاوی 1 عدد CD صوتی
قیمت 200000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
دکتر فرهنگ هلاکویی - اگر جوان بودم
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - اگر جوان بودم
زمان : 4 ساعت
پکیج CD : حاوی 1 عدد CD صوتی
قیمت 250000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
دکتر فرهنگ هلاکویی - چرا ازدواج، چرا طلاق
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - چرا ازدواج، چرا طلاق
زمان : 8 ساعت
پکیج CD : حاوی 2 عدد CD صوتی
قیمت 200000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
دکتر فرهنگ هلاکویی - 50 باید و نباید در زندگی زناشویی
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - 50 باید و نباید در زندگی زناشویی
زمان : 4 ساعت
پکیج CD : حاوی 2 عدد CD صوتی
قیمت 200000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
دکتر فرهنگ هلاکویی - فلسفه و هدفهای پرورش،تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان (مهمترین عنوان دکتر فرهنگ هلاکویی از سری مجموعه تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و پیشنیاز تمام گروه های سنی)
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - فلسفه و هدفهای پرورش،تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان (مهمترین عنوان دکتر فرهنگ هلاکویی از سری مجموعه تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و پیشنیاز تمام گروه های سنی)
زمان : 14 ساعت
پکیج CD : حاوی 2 عدد CD صوتی
قیمت 200000 ريال
پکیج DVD : حاوی 8 عدد DVD تصویری
قیمت 300000 ريال
دکتر فرهنگ هلاکویی - پرورش،تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان تولد تا 3 سالگی
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - پرورش،تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان تولد تا 3 سالگی
زمان : 14 ساعت
پکیج CD : حاوی 2 عدد CD صوتی
قیمت 200000 ريال
پکیج DVD : حاوی 4 عدد DVD تصویری
قیمت 300000 ريال
دکتر فرهنگ هلاکویی - پرورش،تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان 3 تا 7 سالگی
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - پرورش،تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان 3 تا 7 سالگی
زمان : 14 ساعت
پکیج CD : حاوی 2 عدد CD صوتی
قیمت 200000 ريال
پکیج DVD : حاوی 8 عدد DVD تصویری
قیمت 300000 ريال
دکتر فرهنگ هلاکویی - پرورش،تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان 7 تا 13 سالگی
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - پرورش،تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان 7 تا 13 سالگی
زمان : 9 ساعت
پکیج CD : حاوی 2 عدد CD صوتی
قیمت 200000 ريال
پکیج DVD : حاوی 8 عدد DVD تصویری
قیمت 300000 ريال
دکتر فرهنگ هلاکویی - پرورش،تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان 13 تا 19 سالگی
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - پرورش،تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان 13 تا 19 سالگی
زمان : 9 ساعت
پکیج CD : حاوی 2 عدد CD صوتی
قیمت 200000 ريال
پکیج DVD : حاوی 4 عدد DVD تصویری
قیمت 300000 ريال
دکتر فرهنگ هلاکویی - ترس، اضطراب و وحشت
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - ترس، اضطراب و وحشت
زمان : 7 ساعت
پکیج CD : حاوی 2 عدد CD صوتی
قیمت 200000 ريال
پکیج DVD : حاوی 8 عدد DVD تصویری
قیمت 300000 ريال
دکتر فرهنگ هلاکویی - خشم و عصبانیت
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - خشم و عصبانیت
زمان : 7 ساعت
پکیج CD : حاوی 2 عدد CD صوتی
قیمت 200000 ريال
پکیج DVD : حاوی 4 عدد DVD تصویری
قیمت 300000 ريال
دکتر فرهنگ هلاکویی - افسردگی
عنوان : دکتر فرهنگ هلاکویی - افسردگی
زمان : 9 ساعت
پکیج CD : حاوی 2 عدد CD صوتی
قیمت 200000 ريال
پکیج DVD : حاوی 8 عدد DVD تصویری
قیمت 300000 ريال