CD/DVD 'دکتر نهضت فرنودی'

ناحیه کاربری
رمز را فراموش کرده ام   عضویت

محصولات CD/DVD دکتر نهضت فرنودی

 

توجه: سایت های متفرقه هیچگونه مجوزی از طرف دکتر نهضت فرنودی جهت فروش و عرضه محصولات CD و DVD ایشان ندارند، از عموم علاقمندان خواهشمندیم نسبت به تامین حقوق مادی و معنوی ایشان توجه و عنایت مبذول فرمایند.مسائل زناشویی و بن بست های زندگی امروز
عنوان : مسائل زناشویی و بن بست های زندگی امروز
زمان : 3 ساعت
پکیج CD : حاوی 3 عدد CD صوتی
قیمت 150000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
خود دوستی نیاز مبرم زنان
عنوان : خود دوستی نیاز مبرم زنان
زمان : 2 ساعت
پکیج CD : حاوی 3 عدد CD صوتی
قیمت 150000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
زندگی در کنار انسان های دشوار
عنوان : زندگی در کنار انسان های دشوار
زمان : 2 ساعت
پکیج CD : حاوی 2 عدد CD صوتی
قیمت 150000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
الفبای بهداشت روان کودک
عنوان : الفبای بهداشت روان کودک
زمان : 4 ساعت
پکیج CD : حاوی 4 عدد CD صوتی
قیمت 150000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
چگونه حرف بزنیم تا شنیده شویم و چگونه گوش دهیم تا با ما حرف بزنند
عنوان : چگونه حرف بزنیم تا شنیده شویم و چگونه گوش دهیم تا با ما حرف بزنند
زمان : 1 ساعت
پکیج CD : حاوی 1 عدد CD صوتی
قیمت 100000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
از خود شیفتگی تا عشق و صمیمیت
عنوان : از خود شیفتگی تا عشق و صمیمیت
زمان : 3 ساعت
پکیج CD : حاوی 3 عدد CD صوتی
قیمت 150000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
بلوغ عاطفی چیست و انسان بالغ کیست؟
عنوان : بلوغ عاطفی چیست و انسان بالغ کیست؟
زمان : 3 ساعت
پکیج CD : حاوی 3 عدد CD صوتی
قیمت 150000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
اعتماد به نفس و حرمت نفس
عنوان : اعتماد به نفس و حرمت نفس
زمان : 2 ساعت
پکیج CD : حاوی 2 عدد CD صوتی
قیمت 150000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
پدری و مادری با فرزندان بزرگسالمان
عنوان : پدری و مادری با فرزندان بزرگسالمان
زمان : 1 ساعت
پکیج CD : حاوی 1 عدد CD صوتی
قیمت 90000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
شما و فرزند نوجوانتان
عنوان : شما و فرزند نوجوانتان
زمان : 2 ساعت
پکیج CD : حاوی 2 عدد CD صوتی
قیمت 120000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
از افسردگی و تشویش تا امید و دل آرام
عنوان : از افسردگی و تشویش تا امید و دل آرام
زمان : 2 ساعت
پکیج CD : حاوی 2 عدد CD صوتی
قیمت 130000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
9 تیپ شخصیتی
عنوان : 9 تیپ شخصیتی
زمان : 2 ساعت
پکیج CD : حاوی 2 عدد CD صوتی
قیمت 150000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
روابط خطرناک یا جاذبه های تلخ
عنوان : روابط خطرناک یا جاذبه های تلخ
زمان : 2 ساعت
پکیج CD : حاوی 2 عدد CD صوتی
قیمت 150000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)
ویتامین های عاطفی (روانشناسی پیش بینی و پیش گیری)
عنوان : ویتامین های عاطفی (روانشناسی پیش بینی و پیش گیری)
زمان : 2 ساعت
پکیج CD : حاوی 2 عدد CD صوتی
قیمت 130000 ريال
پکیج DVD : - (ندارد)